BrainQ®-therapie.

Onze kennis over epigenetica gebruiken.

 • levensstijl aanpassen
 • bijsturen met supplementen
 • voedingsschema optimaliseren
 • het evenwicht herstellen
 • invloed van omgevingsfactoren
 • naar de echte oorzaak gaan

Wat doet een BrainQ®-therapeut?

Onze genen bevatten erfelijke informatie. Een deel ervan ligt vast en kunnen we niet veranderen, denk maar aan je haarkleur of de kleur van je ogen.


Maar genen worden ook beïnvloed door onze omgeving. De wisselwerking tussen de omgevingsfactoren en genen wordt bestudeerd in de epigenetica. In tegenstelling tot het genoom, is het epigenoom wel veranderlijk. Genen hebben een aan- en uitschakelaar en passen zich zo voortdurend aan aan de veranderende omgeving. We kunnen dus met behulp van epigenetica onze genetische aanleg beïnvloeden. Dit opent deuren naar de mogelijkheid om onze gezondheid te verbeteren maar we kunnen ze ook verslechteren. Bovendien kunnen sommige epigenetische aanpassingen ook worden doorgegeven aan de volgende generaties. 

Zoals je op onderstaande afbeelding kan zien is ‘omgeving’ is een zeer ruim en rekbaar begrip.

Daarom kijken we altijd naar de mens in zijn totaliteit:  Wat hebben je ouders meegemaakt en eventueel doorgegeven, hoe was de omgeving tijdens de zwangerschap, hoe verliep je geboorte, hoe was je opvoeding, wat heb je meegemaakt als positieve of negatieve ervaringen, was er trauma of misbruik. Hoe zit het op vlak van voeding, medicatie, toxische stoffen, ... .

Dit alles wordt ondermeer beïvloed door het endorfinesysteem en het endocannabinoidesysteem (ECS).


Het ECS is de master regulator die er alles aan doet om een mens te laten overleven en die ons beschermt tegen alle vormen van stress in de meest brede zin van het woord:

 • het vermindert chronische pijn,
 • remt ontstekingen,
 • bevordert wondheling en littekenvorming,
 • remt stresshormonen,
 • regelt het loslaten en verwerken van traumatische ervaringen,
 • regelt het immunologisch evenwicht en speelt dus ook een rol bij auto-immuunziekten,
 • remt bepaalde allergieën,
 • het voorkomt en bestrijdt kanker,
 • het voorkomt neurodegeneratieve aandoeningen.


Een verstoring in dit systeem kan leiden tot de vele aandoeningen die we in onze westerse samenleving kennen:

 • verminderde plezierbeleving,
 • neiging tot verslavingen en eetstoornissen,
 • ADD, ADHD en autisme,
 • minder energie,
 • beginnende libido- en erectieproblemen.


In een volgende fase worden dat:

 • slaapproblemen en chronische moeheid,
 • zwart-wit denken en moeilijk kunnen relativeren,
 • agressief/reactief of apathisch gedrag,
 • migraine en hoofdpijn,
 • misofonie (geluiden van anderen storen je heel erg),
 • Multiple Chemical Sensitivity (je reageert heel gevoelig op alle stoffen zodat zelfs een goed supplement voor jou moeilijk te vinden is),
 • fibromyalgie,
 • majeure depressie,
 • angst, onrust, piekeren, gevoel nooit rust te hebben,
 • tinnitus,
 • hyperactiviteit of juist afsluiten,
 • alzheimer of Parkinson,
 • overgewicht.


Een aanpassing in de levensstijl is cruciaal om het evenwicht te behouden of te helpen herstellen.