Nieuwsbericht.

Lezing ADHD in De Groeitrap ...

Chantal Dujardin

21/10/2022

Op 22 oktober gaf ik een lezing waarin ik de MyMind methode toelichtte voor kinderen/ jongeren met ADHD/ASS en hun ouders.


Het was voor een aantal ouders een ideale gelegenheid om vrijblijvend te ontdekken wat dit mindfulness programma te bieden heeft.


Meer informatie over de MYmind methode kan je terugvinden op mijn website (www.chantaldujardin.be)De ADHD diagnose is de vaststelling van een observeerbaar gedragspatroon dat gekenmerkt wordt door overmatig druk, impulsief en/of onoplettend gedrag, disproportioneel met de ontwikkelingsleeftijd, pervasief aanwezig in meerdere contexten, leidend tot disfunctioneren en niet verklaarbaar door een andere psychiatrische problematiek.

(uit ADHD Zorgpad , www.adhd-traject.be)


ADHD is een heterogene problematiek die getriggerd wordt door diverse factoren op daarvoor vatbare kinderen.

(uit Cenit, Nuevo, Codoñer-Franch, Dinan, Sanz; “Gut microbiota and adhd: new perspectives for a challenging condition” in: European Child & Adolescent Psychiatry, 22 February 2017)ADHD is een naam voor gedragingen die vaak samen voorkomen. Dat zegt nog niets over de onderliggende oorzaak.


Indien we ervoor kiezen AD(H)D/ASS niet als een loutere ziekte of aandoening te bekijken, dan wordt de invalshoek plots omgekeerd. In plaats van ons de vraag te stellen waarom een aandoening zich ontwikkelt, vragen we ons het volgende af: welke voorwaarden zijn er nodig voor de fysische en psychische ontwikkeling van het kind, en welke omstandigheden zouden dit groeiproces in de weg staan of verhinderen?


Door de gevoeligheid van kinderen met ADHD vraagt hun ontwikkeling meer inspanningen. Dit aanpakken vergt een multidisciplinair team, waarin de ouders centraal staan. Het is van belang dat ouders hulp zoeken op verschillende fronten.Als gezondheidsbegeleider kunnen wij complementair ondersteunen op een natuurlijke manier zowel op fysiek, emotioneel en mentaal vlak, op maat van het gezin en het kind. Belangrijk hierin is te kijken naar de hulpvraag en de concrete situatie van het gezin.