MYmind voor AD(H)D/ASS.

Minfulness-programma voor kinderen en hun ouders.

 • een heterogene problematiek
 • geen 'vast en onveranderlijk' karakter
 • invloed van de omgevingsfactoren
 • geen probleem van kind alleen

Programma MYmind.

8-weken programma voor kinderen en jongeren met AD(H)D - ASS
inclusief programma 'mindful parenting' voor ouders


MYmind is een nieuwe toepassing van cognitieve gedragstherapie en stressreductie gebaseerd op mindfulness, die door Susan Bögels ontwikkeld is voor ADHD, door Esther de Bruin doorontwikkeld voor autisme spectrum stoornis (ASS), en door beide onderzoekers en hun team wetenschappelijk onderzocht. MYmind wordt nu nationaal en internationaal op grote schaal gegeven bij kinderen en jongeren met AD(H)D, ASS en gedragsstoornissen.


Het doel van MYmind is om kinderen te leren hoe hun aandacht werkt, zich bewust te worden van eigen aandachtsproblemen en de aandacht beter te richten (dieper, langer, breder, nauwer, flexibeler) afhankelijk van hun aandachtsprobleem. Door zich bewust te worden van hun eigen emotionele en gedragsreactiviteit, ook in meditatie, leren ze emoties en gedrag beter te reguleren.


Ouders volgen parallel een Mindful Parenting training, waarin ze leren hun kind te begeleiden in de meditatie, meer bewustzijn en open aandacht naar hun kind, de ouder-kind relatie en de opvoeding te brengen, ouderlijke stress en overreactiviteit te verminderen, en een meer accepterende houding naar de problemen van hun kind te ontwikkelen.


Onderzoek laat zien dat de MYmind-training tot substantiële vermindering van aandachts-, gedrags-, en regulatieproblemen en verbetering van welzijn bij zowel kinderen als ouders leidt, dat het ouderlijke stress en ouderlijke over-reactiviteit vermindert, en de kwaliteit van de opvoeding en de ouder-kindrelatie verbetert.

Deze resultaten zijn zowel bij gezinnen van kinderen met AD(H)D, ASS als gedragsstoornissen gevonden.

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar.


Mogelijke moeilijkheden: AD(H)D, hyperactiviteit, concentratie- en aandachtsproblemen, gedragsmoeilijkheden, leerproblemen, onrust, onzekerheid, stress, piekeren, (faal)angst, slaapproblemen, depressieve gevoelens.

Er bestaat een aangepast programma voor kinderen en jongeren met ASS. De thema’s ‘gevoelens’, ‘omgaan met veranderingen’ en ‘sociale context’ worden hier bijkomend specifiek uitgewerkt.


Voor ouders


Deze training leert je hoe je beter om kunt gaan met stress en de dagdagelijkse hectiek in het ouderschap. Je traint je vermogen om minder te reageren vanuit automatische reactiepatronen en meer met bewuste aandacht aanwezig te zijn in de opvoeding van je kinderen. Ook wordt je emotie management vergroot; beter omgaan met je eigen emoties (boosheid, schuld, verdriet en onmacht) en je kinderen ondersteunen in het omgaan met emoties.


Programma

 • Intakegesprek
 • 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur:
  • Sessie 1: Mannetje van Mars
  • Sessie 2: Thuis in je lichaam
  • Sessie 3: De adem
  • Sessie 4: Afleiders
  • Sessie 5: Stress
  • Sessie 6: Snelweg, wandelweg
  • Sessie 7: Autonomie
  • Sessie 8: Toekomst
 • Follow-up bijeenkomst: 2 maanden na de training


Het programma kan zowel gegeven worden aan het individuele gezin als in groep.Tijdens de bijeenkomsten komen kind en ouder(s) samen, om deels samen te mediteren en uit te wisselen en deels apart. Je aandacht richten leer je door herhaling. Daarom vragen we om thuis elke dag te oefenen.